Books available in: Azerbaijan
  • The Doomsday Key: A Sigma Force Novel
  • Sandstorm: A Sigma Force Novel

    Esrarengiz bir patlama, Londra’da bir müzede bulunan eski eserlerden birini yok eder ve tüm dünyadaki gizli örgutlerde tehlike çanlan çalmaya başlar.

  • Deep Fathom

    Yer üzü qara torla örtüldüyü vaxt Günəşin güclü partlayışı bir çox təbii fəlakətlərə yol açdı.Zəlzələlər və vulkan püskürmələri Yer kürəsini titrətdi. Alim Cek Kirkland güman edir ki, bu kataklizmaların səbəbi hansısa yolla okeanın dibimdə tapılmış qəribə kristallik sütunlarla bağlıdır.Bu sütunlarda cızılmış sirli yazılar on iki min il əvvəl yaşamış qədim xalq tərəfindən bizlərə nəyinsə baş verəcəyini çatdırmaq istəyir.