Book #1
burağan
Sandstorm: A Sigma Force Novel
Released On: Jun 29, 2004

Esrarengiz bir patlama, Londra’da bir müzede bulunan eski eserlerden birini yok eder ve tüm dünyadaki gizli örgutlerde tehlike çanlan çalmaya başlar.

Cevabı bulmak adma yapılan arayiş Lady Kara Kensington’ı, galerinin güzel ve zeki küratörü olan arkadaşl Safia al-Maaz’ı ve uluslararası bir maceracı olan, rehberleri Omaha Dunn’ı var olduğunu hayal bile etmedikleri bir dünyaya götürür: Arap çölünün altina gömülmüş kayıp bir şehre. Ancak karanlık ve kötü amaçlara sahip olan başka kişiler de buraya çekilmektedir. Arap Yarımadası’nım vahşi kalbine yaptıkıarı bu ölüme meydan okuyan yoıcuıuktaki tehıikeıerin üstesinden gelmeleri gerekecek, üstelik tüm bunlar yoıcuıuğun sonunda ortaya ç1kmayı bekleyen kâbusun öncesinde gerçekleşecektir.

Share This:
Share
International Editions: Browse

Bibliography [View, Print and Download the James Rollins Bibliography]

NOTE: The publisher in your country has not provided Download and Preview Content.

Critical Acclaim

There are no reviews at this time. Be the first and submit a review below.

FAQ

Media

  • Sandstorm Cover Story