Book #6
Bu Qiyamət Açar
The Doomsday Key: A Sigma Force Novel
Released On: Jun 23, 2009

On birinci əsrin ikinci yarısında ingilis kralı Fateh Vilhelm özünün yeni torpaqlarının ətraflı təftişinin aparılmasını əmr etdi. Bu cəhdlərin nəticəsi olaraq, “İngiltərənin torpaq siyahısı” adını almış – orta əsrlərdəki həyat tərzinin ən ətraflı təsvirini əks etdirən böyük bir cild alındı. Bu kitab yalnız siyahıyaalma hesabatı deyildi, özündə xeyli sirlər toplamışdı. Və bu hesabat toplusu, tarixə “Qiyamət günü kitabı” adıyla daxil oldu. İllər keçəndən sonra, “Gildiya” adlı beynəlxalq cinayətkar təşkilat, iri korporasiyalar və və ABŞ-ın xüsusi təyinatlı qurumları arasında çəkişmələr başlayır. Bu çəkişmələrdə əsas məqsəd, “Qiyamət günü kitabı”nda dəfn olunmuş sirləri çözməkdir.

Share This:
Share
International Editions: Browse

Bibliography [View, Print and Download the James Rollins Bibliography]

NOTE: The publisher in your country has not provided Download and Preview Content.

Critical Acclaim

There are no reviews at this time. Be the first and submit a review below.

FAQ

Media

  • The Doomsday Key Cover Story
  • The Idea for The Doomsday Key